ביטול הסתרת עמודות

  • נסמן את שתי העמודות שמצידי העמודה המוסתרת (למשל – אם הסתרנו את B נסמן את A,C )חשוב- כאשר מסתירים את העמודה/ שורה הראשונה יש לסמן את כל הגיליון לשם ביטול הסתרה.
    • כרטיסיה 'בית' – קבוצת 'תאים'- לחץ על החץ בפקודה 'עיצוב'
    • בחר באפשרות 'נראות'
    • בחר 'הסתר ובטל הסתרה'
    • בחר באפשרות הרצויה