דריסת תוכן התא

  • לבחירת הטבלה יש לעמוד על תא בודד בתוך טווח הטבלה ללחוץ על צירוף המקשים: CTRL+A
  • עומדים על התא הראשון בטווח ויורדים באלכסון עד התא האחרון בצד שמאל
  • לסימון טווח נתונים בטבלה עומדים על התא הראשון בטווח הרצוי – CTRL + SHIFT + חיצים למעלה/למטה/ימינה/שמאלה