הוספת גיליון עבודה

  • כרטיסיה 'בית' – קבוצת  'תאים'- בחר בפקודה 'הוסף' – בחר 'הוסף גיליון'או  קליק ימני על שם הגיליון, בחר בפקודה 'הוספה', בחר באיקון 'גיליון עבודה', אישור