העתקה יחסית של נוסחה

בנוסחה ההפניה לתא יכולה להיות יחסית או מוחלטת.

הפניה יחסית לתא משתנה בהתאם למקום שבו היא מוצבת.

בהעתקת נוסחה שיש בה הפניה יחסית מעתיקה Excel את המרחק לתא שבו מתבצע החישוב, לפי מס' התאים שרשומים בנוסחה שמעתיקים.

  • עומדים בתא שבו יש נוסחה שרוצים להעתיק.
  • גוררים את ידית האחיזה לכוון שאליו רוצים להעתיק את הנוסחה