העתקה ושכפול נתונים

  • סמן את התא או טווח התאים
  • הזז את מצביע העכבר לקצה התא או הטווח שסומן, מצביע העכבר משתנה לראש חץ
  • לחץ על מקש Ctrl, החזק לחוץ, למצביע העכבר יתוסף סימן חיבור +
  • לחץ על העכבר וגרור את הסימן למיקום החדש
  • שחרר את העכבר
  • שחרר את מקש Ctrl