העתק הדבק בעזרת תפריטים

  • סמן תא או טווח תאים
  • כרטיסיה 'בית' – קבוצת 'לוח'- בחר בציור 'העתק'
  • בחר את התא הימני העליון בטווח שאליו ברצונך להדביק את הנתונים
  • כרטיסיה 'בית'- הקבוצה 'לוח'- בחר בציור 'הדבק'
  • לחץ על Esc להסיר את הקווים המקווקוים- מבטל את אפשרות ההדבקה.