הקפאת עמודות

  • נסמן את העמודה שאחרי העמודה שרוצים להקפיא
  • כרטיסיה 'תצוגה'- נבחר בפקודה 'חלון'
  • בחר 'הקפא חלונית'
  • בחר באפשרות הראשונה – 'הקפא חלונית'