כרטיסיות תלויות הקשר

כרטיסיות מסוימות תוצגנה רק כאשר אתה זקוק להן, לדוגמה: אחרי הוספת תרשים  תוצג כרטיסיית 'כלי התרשימים' – 'עיצוב', 'פריסה' 'ועיצוב אובייקט' של התרשים.

כאשר יוצאים משטח התרשים, הכרטיסייה מוסתרת, כאשר עומדים בתוך התרשים הכרטיסייה 'כלי התרשימים' חוזרת.