מחיקה של גיליון

  • כרטיסיה 'בית' – קבוצת 'תאים'- בחר בפקודה  'מחק'
  • בחר – 'מחק גיליון'
  • אישור