נוסחאות פשוטות

 • נוסחאות פשוטותנוסחה היא חישוב או תהליך המבוצע ע"י Excel  כדי לקבוע ערך בתא מסוים בגיליון העבודה ע"י שימוש בערכים הקיימים בתאים אחרים.
  המחשב מזהה את הצורך בחישוב רק כשיש סימן שווה בתחילת הנוסחה.

  כתיבת נוסחה פשוטה

  1. עומדים בתא – מוסיפים את הסימן שווה =
  2. בעזרת העכבר, מצביעים על התא הראשון
  3. סימן הפעולה (חיבור,חיסור,כפל,חילוק)
  4. בעזרת העכבר, מצביעים על התא השני
  5. לסיום הנוסחה לוחצים על מקש– Enter