ניקוי עיצוב התא

  • סמן את התא – בכרטיסיית בית – בקבוצת 'עריכה' – לחץ על הפקודה 'נקה' – בחר את האפשרות 'נקה עיצוב'