ניקוי תוכן התא

  • סמן את התא/טווח תאים – ולחץ על מקש DELETE במקלדת
  • סמן את התא/טווח תאים – בכרטיסית בית – בקבוצת 'ערכים' – לחץ על הפקודה 'נקה' – בחר את האפשרות 'נקה תוכן' או
  • סמן את התא/טווח תאים- קליק ימני, בחר את הפקודה 'נקה תוכן'