סימון של כל הגיליון

  • אם עומדים על תא בודד בתוך הטבלה לוחצים על צירוף המקשים CTRL+AA
  • אם עומדים מחוץ לטווח הטבלה, צרוף המקשים CTRL+A
  • אפשרות נוספת לסימון כל הגיליון – קליק שמאלי עם העכבר על הפינה הימנית העליונה בין A ל- 1