סימון של עמודה

  • סימון תא בודד- עומדים עליו – מתקבלת מסגרת שחורה
  • סימון עמודה שלמה – עומדים על אות הכותרת – קליק עם העכבר, כל העמודה מסומנת (כולל התא הראשון שנשאר לבן).
  • סימון מספר עמודות ברצף – גרירה של העכבר על כותרות העמודות