סימון של שורה

  • לסימון שורה שלמה- עומדים על מספר השורה – קליק עם העכבר, כל שורה מסומנת (כולל התא הראשון שנשאר לבן).
  • לסימון מספר שורות ברצף- גרירה של העכבר על מספרי השורות.