שיעור ראשון אקסל למתחילים

Excel בנויה כחוברת עבודה המכילה גיליונות

כל גיליון בנוי מעמודות ושורות: 16,384 עמודות ו 1,048,576 שורות