קיצור מקלדת למעבר בין טווחים

כדי לזהות היכן נמצא הנתון הראשון או האחרון בטווח מסוים, ניתן לעבור לתא האחרון או הראשון בעמודה בטווח הנוכחי בעזרת מקש CTRL + אחד החיצים (למטה, למעלה, שמאלה, ימינה)