רצועת הכלים  – כרטיסיות

רצועת הכלים מחולקת לכרטיסיות

הכרטיסייה הראשונה היא כרטיסיית קובץ – מכילה את הפקודות הנפוצות כגון: פתח, סגור, חדש, שמור, שמור בשם, הדפס…

כרטיסיות נוספות הן: 'בית', 'הוספה', 'פריסת עמוד', 'נוסחאות', 'נתונים', 'סקירה', 'תצוגה' כל כרטיסיה מכילה קבוצות וכל קבוצה מכילה פקודות למשל: בכרטיסיית 'בית', בקבוצת 'גופן' יש את הפקודות שמטפלות בעיצוב הגופן. בחלק מהקבוצות מוצג חץ אלכסוני קטן בפינה השמאלית התחתונה. בלחיצה  עליו , נמצא את אותן פקודות בגרסה הישנה יותר באקסל .

הסתרת/הצגת רצועת הכלים  לחיצה כפולה על לשונית הכרטיסייה הפעילה תסתיר את רצועת הכלים ושטח הגיליון יגדל, בלחיצה בודדת על לשונית הכרטיסייה, רצועת הכלים תופיע שוב, ברגע שנחזור לעמוד בגיליון, רצועת הכלים תוסתר שוב. על מנת להציג שוב, בקביעות את רצועת הכלים, לחץ לחיצה כפולה על לשונית הכרטיסייה.