שינוי סדר גיליונות

  • לוחצים קליק שמאלי בעכבר על שם הגיליון שרוצים להזיז למקום אחר, משאירים את העבר לחוץ – מתקבל דף נייר ולידו חץ שחור קטן,
    ממקמים את החץ השחור במקום אליו רוצים להעביר את הגיליון, ומשחררים את הלחיצה על העכבר.