תנועה בגיליון אקסל

  • Tab זז תא אחד שמאלה
  • Shift+Tab זז תא אחד ימינה
  • Enter יורד תא אחד למטה
  • קליק כפול על הגבול התחתון/עליון של התא – העברה לתא האחרון/ראשון בעמודה בטווח הנוכחי,
  • או מקש CTRL ואחד החיצים     (למטה, למעלה, שמאלה, ימינה)
  • Ctrl+backspace  מאפשר לראות מהו התא שעליו עומדים בפועל.