עיצוב מותנה של כל השורה בטבלה

כדי לבצע עיצוב מותנה על טבלה דינמית-: שלב 1 – יש לנקות את הצבע וקווי הרשת מהטבלה.

עומדים על תא בודד בתוך הטבלה הדינמית, מכרטיסיית 'עיצוב' בסרגל הכלים 'כלי הטבלאות', בקבוצה 'סגנונות טבלה', פותחים את גלריית הסגנונות ובוחרים בפקודה 'נקה'

שלב 2 – מתמקמים עם העכבר על תא בשורה הראשונה מתחת לכותרת.

כדי לסמן את כל טווח הנתונים ללא כותרות  לוחצים על צירוף המקשים  CTRL A

מתפריט 'בית' בוחרים בפקודה 'עיצוב מותנה', מהרשימה בוחרים באפשרות 'כלל חדש'

מחלון 'כלל עיצוב חדש', בוחרים 'השתמש בנוסחה כדי לקבוע אלו תאים לעצב'

מקלידים את הנוסחה תוך שמירה על קיבוע חלקי וקיבוע מלא לפי הצורך.