החל ונקה עיצוב

בטווח נתונים שיש בהם עיצוב של צבע וגבולות עדיף לא להחיל את הטבלה הדינמית דרך קיצור המקלדת או דרך הוספת טבלה, כי צבעי הטבלה הדינמית יהיו בנוסף לצבעים שכבר קיימים.

לכן במקרה שיש צבע וקווי רשת יוצרים טבלה דינמית-

עומדים על תא בטווח הנתונים

בכרטיסיית 'בית' בקבוצה 'סגנונות' בוחרים בפקודה 'עצב כטבלה'

נפתחת גלריה של סגנונות, עומדים על הסגנון הרצוי, קליק ימני על הסגנון ובוחרים מהרשימה את הפקודה ' החל ונקה עיצובים'