סימון טווחים – הוספת שורות ועמודות

כדי לסמן טבלה דינמית כולל הכותרת לוחצים על צירוף המקשים Ctrl A A

כדי לסמן את הטבלה הדינמית ללא כותרות לוחצים על צירוף המקשים Ctrl A

כדי להוסיף עמודה לפני העמודה הראשונה של טבלה דינמית:

  • עומדים על תא בתוך העמודה
  • קליק ימני,
  • ומתוך הרשימה שנפתחה-
    בוחרים בפקודה – 'הוסף'
  • ומהרשימה שנפתחת
    בוחרים 'עמודות טבלה מימין'

כדי להוסיף עמודה בסוף הטבלה הדינמית, עומדים על התא הראשון שאחרי הטבלה, מקלידים את הכותרת ולוחצים על מקש Enter במקלדת

כדי להוסיף שורה בסוף הטבלה הדינמית –

  • עוברים לתא האחרון בסוף הטבלה
  • לוחצים על מקש Tab במקלדת

התוצאה – שורה חדשה ריקה בסוף הטבלה וסמן העכבר עומד על התא הראשון בשורה

*אפשר להוסיף/למחוק שורות/עמודות גם באמצעות גרירה של הפינה בשורה/עמודה האחרונה של הטבלה הדינמית