שינוי שם טבלה

כאשר יוצרים טבלה דינמית, הטבלה מקבלת שם ברירת המחדל טבלה1

את שם הטבלה רואים כאשר עומדים על תא בתוך הטבלה הדינמית בסרגל 'כלי טבלאות' בכרטיסיית 'עיצוב' בקבוצת 'מאפיינים'

אם נרצה לשנות את שם הטבלה לשם עם משמעות:

לסמן את השם טבלה1 ולהקליד על האזור המסומן את השם החדש (אסור רווח בין מילים ואסור סימנים, מותר קו תחתון בין מילים)