הוספת שורת סיכום

כדי לסכם עמודות או לסכם לאחר סינון של שורות נפעיל את הפקודה

עומדים בתוך הטבלה הדינמית

בכרטיסיית 'עיצוב' של 'כלי טבלאות' בקבוצה 'אפשרויות סגנון טבלה' מסמנים את תיבת הסימון 'שורת סיכום'

התוצאה שנוספה שורה בסוף הטבלה שמאפשרת לבחור פונקציה מתוך רשימה נפתחת (סיכום, ספירה , מינימום, מקסימום, ממוצע)

לאחר שראינו את התוצאה של החישוב, מומלץ להסיר את הסימון בתיבת הסימון 'שורת סיכום'