נוסחה פשוטה

נוסחה פשוטה מתחילה בסימן שווה =

בטבלה רגילה – כאשר מצביעים על תאים שמשתתפים בנוסחה מקבלים את אות העמודה ומספר השורה –

בטבלה דינמית – כאשר מצביעים על תאים שמשתתפים בנוסחה מקבלים את שם העמודה

כאשר לוחצים על מקש ENTER בסיום, הנוסחה מעתיקה את עצמה אוטומטית כלפי מטה עד סוף הטבלה.

 

אם בנוסחה מצביעים על כותרת העמודה (למשל בחישוב 10% הנחה/בונוס) אין צורך לקבע את התא בנוסחה כי האקסל מזהה שסימנו תא בכותרת, התא מקבל שם, שם הוא במקום קיבוע.