פונקציות שכיחות

כאשר מוסיפים פונקציה כגון SUM,AVERAGE,MIN,MAX,COUNT

צריך לסמן את טווח הנתונים, בטבלה דינמית סימון הטווח הוא פשוט – מרחפים עם העכבר על תא בכותרת וסמן העכבר הופך להיות חץ שחור קטן, קליק על החץ מסמן את כל טווח העמודה ללא הכותרת.

אם רוצים לסמן את טווח הנתונים בעמודה כולל כותרת לוחצים שוב על החץ השחור.

כדי לסמן שורה  – עומדים עם סמן העכבר על התא הראשון בשורה, מקבלים חץ שחור קטן שפונה הצידה, קליק על החץ ומסמן את כל הנתונים בשורה.

קיצור המקלדת לסימון עמודה בטבלה דינמית CTRL ומקש רווח

קיצור המקלדת לסימון שורה בטבלה דינמית SHIFT  ומקש רווח