ביטול העתקה של פונקציה בעמודה

כאשר אנחנו רוצים לבטל את האפשרות של העתקת הנוסחה/פונקציה כלפי מטה בטווח,

לאחר שלחצנו על מקש ENTER והפונקציה הועתקה למטה, פותחים את התגית החכמה שהופיע,

מתוך הרשימה בוחרים את הפקודה – 'בטל עמודת מחושבת'

הערה – לאחר שביטלתי את הפעולה של העתקת הנוסחה כלפי מטה, ואני רוצה להוסיף פונקציה אחרת מתחת לפונקציה קיימת, כאשר אבחר ואלחץ על פונקציה מתוך האשף (סיכום אוטומטי), למשל Average הפונקציה תהיה פונקציית Subtotal במקום הפונקציה הרגילה Average.

מכוון שבחרתי בדוגמה את הפונקציה Average נקבל את המספר 101 שזה המספר של הפונקציה Average , כדי שהפונקציה תהיה נכונה, נשאר לסמן את טווח הנתונים שרוצים לחשב.

היתרון של פונקציית Subtotal שאם נבצע סינון על טווח הנתונים, הפונקציה תראה תשובה נכונה שמשקפת רק את הנתונים הגלויים אחרי הסינון.