הוספה והקפאת שורה ומסננים

אפשרות א'

עומדים על תא בודד בטווח

בכרטיסיית הוספה – בקבוצה 'טבלאות' בוחרים בפקודה 'טבלה'

נפתח חלון יצירת טבלה

יש לשים לב שהטווח מסומן נכון, ושיש סימן אישור בתיבת הסימון- לטבלה שלי יש כותרת

 

אפשרות ב' ליצירת טבלה דינמית היא לעמוד על תא בודד בתוך הטווח ולהקיש על קיצור המקלדת Ctrl T במקלדת

בטבלה דינמית יש את אפשרות הסינון בכל עמודה וגם הקפאה של שורת הכותרות