בחירה מרשימה נפתחת

כאשר צריך להוסיף טקסט חוזר לרשימה שכבר קיימת, מומלץ מאד לא להקליד כדי להימנע משגיאות!
נתונים שחוזרים על עצמם חייבים להיות זהים לחלוטין כדי שהאקסל יוכל לבצע פעולות כגון מיון/סינון/טבלאות ציר.
אפשר לכתוב תל-אביב בכמה דרכים למשל – ת"א, תל אביב, תל אביב יפו, תל אביב-יפו, תל-אביב.
לכן, כדי למנוע הקלדה שהיא לא זהה לטקסט שכבר קיים, נשתמש בכלים של האקסל.
כאשר ההשלמה האוטומטית לא עוזרת מומלץ להיעזר בפקודה – 'בחירה מרשימה נפתחת'

דרך העבודה-

  • עומדים בתא הראשון הריק מתחת לרשימה
  • מקלידים את האות הראשונה
  • קליק ימני, 'בחירה מרשימה נפתחת

דרך נוספת באמצעות קיצור מקלדת-

מקלידים את האות הראשונה ומקישים על שילוב המקשים   ALTוחץ כלפי מטה