פונקציות שכיחות א'

בחירת פונקציה מאשף סיכום אוטומט

כדי לבצע סיכום על טווח נתונים או חישוב ממוצע, מינימום, מקסימום וספירה אפשר להשתמש באשף הפונקציות שנמצא בכרטיסיית 'בית' בקבוצה 'עריכה' בפקודה 'סיכום אוטומטי'

עומדים בתא ריק בו רוצים לקבל את תוצאת החישוב

פותחים את הרשימה הנפתחת בפקודה 'סיכום אוטומטי' ומקבלים את רשימת הפונקציות השכיחות.

בוחרים את הפונקציה שרוצים, מסמנים את טווח הנתונים, ENTER.

למשל אם הטווח לחישוב הוא מ- 2A עד 50A

סיכום                                            =SUM(A2:A50)

ממוצע                                           =AVERAGE(A2:A50)

הנתון הכי גדול בטווח                        =MAX(A2:A50)

הנתון הכי קטן בטווח                         =MIN(A2:A50)

ספירת ערכים מספרים בטווח              =COUNT(A2:A50)

י