פונקציות שכיחות ב'

במקום להשתמש באשף אפשר להקליד ידנית את הפונקציה-

  • קליק על הסימן שווה = במקלדת
  • להקליד את שם הפונקציה (באנגלית)
  • לבחור אותה מתוך הרשימה שנפתחה ע"י קליק שמאלי כפול על שם הפונקציה
  • לסמן/לבחור את טווח הנתונים
  • ENTER

למשל אם הטווח לחישוב הוא מ- 2A עד 50A

סיכום                                             =SUM(A2:A50)

ממוצע                                           =AVERAGE(A2:A50)

הנתון הכי גדול בטווח                        =MAX(A2:A50)

הנתון הכי קטן בטווח                        =MIN(A2:A50)

ספירת מספרים בטווח                      =COUNT(A2:A50)