סימון ערכים כפולים

סימון ערכים כפולים ללא סימון הערך בפעם הראשונה

כדי לדעת כשנתון מוקלד/נמצא בפעם הראשונה ובנוסף לדעת שאותו נתון מופיע שוב מעבר לפעם אחת ניתן להשתמש בשתי הדרכים :

  • בעזרת עיצוב מותנה – כתיבת נוסחה    =COUNTIF($C$2:C2,$C2)>1
    ובחירת הצבע לתאים שעומדים בתנאי – מופיעים יותר מפעם אחת בטווח

או

  • פונקציית IF בשילוב פונקציית COUNTIF שתחזיר הודעה בהתאם לתנאי (אם הנתון מופיע יותר מפעם אחת יתקבל המספר 2, אם מופיע בפעם הראשונה יתקבל המספר 1)
    =IF(COUNTIF($C$2:C2,C2)>1,2,1)