הסתרת עמודה ושורה

הסתרת עמודה ושורה סמן שורה או עמודה שתרצה להסתיר כרטיסיה ‘בית’ קבוצת ‘תאים’ בפקודה ‘עיצוב’ פתח את הרשימה הנפתחת בחר ‘נראות’ בחר ‘הסתר שורות’ או ‘הסתר עמודות’ ​דרך נוספת להסתרה- סמן עמודה/שורה שתרצה להסתיר, קליק ימני, בחירה מהתפריט הנפתח את הפקודה ‘הסתר’ אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

הקפאת עמודות

הקפאת עמודות נסמן את העמודה שאחרי העמודה שרוצים להקפיא כרטיסיה ‘תצוגה’- נבחר בפקודה ‘חלון’ בחר ‘הקפא חלונית’ בחר באפשרות הראשונה – ‘הקפא חלונית’ אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

הקפאת שורה

הקפאת שורה הקפאת שורה • נסמן את השורה שמתחת לשורה שרוצים להקפיא. • כרטיסיה ‘תצוגה’- נבחר בפקודה ‘חלון’ • בחר ‘הקפא חלונית’ • בחר באפשרות הראשונה – ‘הקפא חלונית’ הקפאת שורת 1 ועמודה A • נעמוד על תא 2B • כרטיסיה ‘תצוגה’- נבחר בפקודה ‘חלון’ • בחר ‘הקפא חלונית’ • בחר באפשרות הראשונה – ‘הקפא…

ביטול הסתרת עמודות

ביטול הסתרת עמודות נסמן את שתי העמודות שמצידי העמודה המוסתרת (למשל – אם הסתרנו את B נסמן את A,C )חשוב- כאשר מסתירים את העמודה/ שורה הראשונה יש לסמן את כל הגיליון לשם ביטול הסתרה. כרטיסיה ‘בית’ – קבוצת ‘תאים’- לחץ על החץ בפקודה ‘עיצוב’ בחר באפשרות ‘נראות’ בחר ‘הסתר ובטל הסתרה’ בחר באפשרות הרצויה אקסל…