הקפאת עמודות

הקפאת עמודות נסמן את העמודה שאחרי העמודה שרוצים להקפיא כרטיסיה ‘תצוגה’- נבחר בפקודה ‘חלון’ בחר ‘הקפא חלונית’ בחר באפשרות הראשונה – ‘הקפא חלונית’ אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

הקפאת שורה

הקפאת שורה הקפאת שורה • נסמן את השורה שמתחת לשורה שרוצים להקפיא. • כרטיסיה ‘תצוגה’- נבחר בפקודה ‘חלון’ • בחר ‘הקפא חלונית’ • בחר באפשרות הראשונה – ‘הקפא חלונית’ הקפאת שורת 1 ועמודה A • נעמוד על תא 2B • כרטיסיה ‘תצוגה’- נבחר בפקודה ‘חלון’ • בחר ‘הקפא חלונית’ • בחר באפשרות הראשונה – ‘הקפא…

ביטול הסתרת עמודות

ביטול הסתרת עמודות נסמן את שתי העמודות שמצידי העמודה המוסתרת (למשל – אם הסתרנו את B נסמן את A,C )חשוב- כאשר מסתירים את העמודה/ שורה הראשונה יש לסמן את כל הגיליון לשם ביטול הסתרה. כרטיסיה ‘בית’ – קבוצת ‘תאים’- לחץ על החץ בפקודה ‘עיצוב’ בחר באפשרות ‘נראות’ בחר ‘הסתר ובטל הסתרה’ בחר באפשרות הרצויה אקסל…