העתקה ושכפול נתונים

העתקה ושכפול נתונים סמן את התא או טווח התאים הזז את מצביע העכבר לקצה התא או הטווח שסומן, מצביע העכבר משתנה לראש חץ לחץ על מקש Ctrl, החזק לחוץ, למצביע העכבר יתוסף סימן חיבור + לחץ על העכבר וגרור את הסימן למיקום החדש שחרר את העכבר שחרר את מקש Ctrl אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים…

העתק הדבק בעזרת קיצורי מקלדת

העתק הדבק בעזרת קיצורי מקלדת סמן את הטווח שיש לגזור לחץ על צירוף המקשים Ctrl+x כדי לגוזר עמוד על תא בודד כדי להדביק את הנתונים שגזרת לחץ על צירוף המקשים Ctrl+v – הדבקה אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

העתק הדבק בקליק ימני

העתק הדבק בקליק ימני סמן את הטווח שיש להעתיק קליק ימני בעכבר- ‘העתק’ עמוד על תא בודד כדי להדביק את הנתונים שהעתקת קליק ימני בעכבר-‘הדבק’ אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

העתק הדבק בעזרת תפריטים

העתק הדבק בעזרת תפריטים סמן תא או טווח תאים כרטיסיה ‘בית’ – קבוצת ‘לוח’- בחר בציור ‘העתק’ בחר את התא הימני העליון בטווח שאליו ברצונך להדביק את הנתונים כרטיסיה ‘בית’- הקבוצה ‘לוח’- בחר בציור ‘הדבק’ לחץ על Esc להסיר את הקווים המקווקוים- מבטל את אפשרות ההדבקה. אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו