סרגל הכלים לגישה מהירה

סרגל הכלים לגישה מהירה אפשר למצוא את סרגל הכלים לגישה מהירה’ בצד ימין מעל רצועת הכלים או מתחת לרצועת הכלים. (כאשר הגירסה היא באנגלית הסרגל יופיע בצד שמאל מעל רוצעת הכלים) הסרגל מכיל את הפקודות השימושיות ביותר: ‘שמור’, ‘בטל’, ‘חזור’, ו’חדש’. כדי להוסיף פקודות לסרגל כלים גישה מהירה: לחץ על החץ הקטן המופיע בצד שמאל של…

כרטיסיות תלויות הקשר

כרטיסיות תלויות הקשר כרטיסיות מסוימות תוצגנה רק כאשר אתה זקוק להן, לדוגמה: אחרי הוספת תרשים  תוצג כרטיסיית ‘כלי התרשימים’ – ‘עיצוב’, ‘פריסה’ ‘ועיצוב אובייקט’ של התרשים. כאשר יוצאים משטח התרשים, הכרטיסייה מוסתרת, כאשר עומדים בתוך התרשים הכרטיסייה ‘כלי התרשימים’ חוזרת. אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

רצועת הכלים – כרטיסיות

רצועת הכלים  – כרטיסיות רצועת הכלים מחולקת לכרטיסיות הכרטיסייה הראשונה היא כרטיסיית קובץ – מכילה את הפקודות הנפוצות כגון: פתח, סגור, חדש, שמור, שמור בשם, הדפס… כרטיסיות נוספות הן: ‘בית’, ‘הוספה’, ‘פריסת עמוד’, ‘נוסחאות’, ‘נתונים’, ‘סקירה’, ‘תצוגה’ כל כרטיסיה מכילה קבוצות וכל קבוצה מכילה פקודות למשל: בכרטיסיית ‘בית’, בקבוצת ‘גופן’ יש את הפקודות שמטפלות בעיצוב הגופן. בחלק מהקבוצות מוצג חץ…

שיעור ראשון אקסל למתחילים

שיעור ראשון אקסל למתחילים Excel בנויה כחוברת עבודה המכילה גיליונות כל גיליון בנוי מעמודות ושורות: 16,384 עמודות ו 1,048,576 שורות אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו