פונקציות שכיחות ב’

פונקציות שכיחות ב’ במקום להשתמש באשף אפשר להקליד ידנית את הפונקציה- קליק על הסימן שווה = במקלדת להקליד את שם הפונקציה (באנגלית) לבחור אותה מתוך הרשימה שנפתחה ע”י קליק שמאלי כפול על שם הפונקציה לסמן/לבחור את טווח הנתונים ENTER למשל אם הטווח לחישוב הוא מ- 2A עד 50A סיכום             …

פונקציות שכיחות א’

פונקציות שכיחות א’ בחירת פונקציה מאשף סיכום אוטומט כדי לבצע סיכום על טווח נתונים או חישוב ממוצע, מינימום, מקסימום וספירה אפשר להשתמש באשף הפונקציות שנמצא בכרטיסיית ‘בית’ בקבוצה ‘עריכה’ בפקודה ‘סיכום אוטומטי’ עומדים בתא ריק בו רוצים לקבל את תוצאת החישוב פותחים את הרשימה הנפתחת בפקודה ‘סיכום אוטומטי’ ומקבלים את רשימת הפונקציות השכיחות. בוחרים את…

פונקציית תנאי מקונן

פונקציית תנאי מקונן הפונקציה IF מאפשרת לבצע השוואה לוגית בין ערך לבין מה שאתה מצפה על-ידי בדיקת תנאי והחזרת תוצאה אם הערך הוא True או  False בפונקציית IF רגילה יש 2 תנאים כאשר יש יותר מ- 2 תנאים, נעשה קינון של פונקציות, צריך לפתוח עוד IF (אפשר לקנן עד 64 פונקציות IF) החוקיות אומרת שמספר…

העתקה יחסית של נוסחה

העתקה יחסית של נוסחה בנוסחה ההפניה לתא יכולה להיות יחסית או מוחלטת. הפניה יחסית לתא משתנה בהתאם למקום שבו היא מוצבת. בהעתקת נוסחה שיש בה הפניה יחסית מעתיקה Excel את המרחק לתא שבו מתבצע החישוב, לפי מס’ התאים שרשומים בנוסחה שמעתיקים. עומדים בתא שבו יש נוסחה שרוצים להעתיק. גוררים את ידית האחיזה לכוון שאליו רוצים…

נוסחאות פשוטות

נוסחאות פשוטות נוסחאות פשוטותנוסחה היא חישוב או תהליך המבוצע ע”י Excel  כדי לקבוע ערך בתא מסוים בגיליון העבודה ע”י שימוש בערכים הקיימים בתאים אחרים. המחשב מזהה את הצורך בחישוב רק כשיש סימן שווה בתחילת הנוסחה. כתיבת נוסחה פשוטה עומדים בתא – מוסיפים את הסימן שווה = בעזרת העכבר, מצביעים על התא הראשון סימן הפעולה (חיבור,חיסור,כפל,חילוק)…