העתקה יחסית של נוסחה

העתקה יחסית של נוסחה בנוסחה ההפניה לתא יכולה להיות יחסית או מוחלטת. הפניה יחסית לתא משתנה בהתאם למקום שבו היא מוצבת. בהעתקת נוסחה שיש בה הפניה יחסית מעתיקה Excel את המרחק לתא שבו מתבצע החישוב, לפי מס’ התאים שרשומים בנוסחה שמעתיקים. עומדים בתא שבו יש נוסחה שרוצים להעתיק. גוררים את ידית האחיזה לכוון שאליו רוצים…

נוסחאות פשוטות

נוסחאות פשוטות נוסחאות פשוטותנוסחה היא חישוב או תהליך המבוצע ע”י Excel  כדי לקבוע ערך בתא מסוים בגיליון העבודה ע”י שימוש בערכים הקיימים בתאים אחרים. המחשב מזהה את הצורך בחישוב רק כשיש סימן שווה בתחילת הנוסחה. כתיבת נוסחה פשוטה עומדים בתא – מוסיפים את הסימן שווה = בעזרת העכבר, מצביעים על התא הראשון סימן הפעולה (חיבור,חיסור,כפל,חילוק)…