הוספת גיליון עבודה

הוספת גיליון עבודה כרטיסיה ‘בית’ – קבוצת  ‘תאים’- בחר בפקודה ‘הוסף’ – בחר ‘הוסף גיליון’או  קליק ימני על שם הגיליון, בחר בפקודה ‘הוספה’, בחר באיקון ‘גיליון עבודה’, אישור אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

מחיקה של גיליון

מחיקה של גיליון כרטיסיה ‘בית’ – קבוצת ‘תאים’- בחר בפקודה  ‘מחק’ בחר – ‘מחק גיליון’ אישור אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

שינוי סדר גיליונות

שינוי סדר גיליונות לוחצים קליק שמאלי בעכבר על שם הגיליון שרוצים להזיז למקום אחר, משאירים את העבר לחוץ – מתקבל דף נייר ולידו חץ שחור קטן, ממקמים את החץ השחור במקום אליו רוצים להעביר את הגיליון, ומשחררים את הלחיצה על העכבר. אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו