תנועה בגיליון אקסל

תנועה בגיליון אקסל Tab זז תא אחד שמאלה Shift+Tab זז תא אחד ימינה Enter יורד תא אחד למטה קליק כפול על הגבול התחתון/עליון של התא – העברה לתא האחרון/ראשון בעמודה בטווח הנוכחי, או מקש CTRL ואחד החיצים     (למטה, למעלה, שמאלה, ימינה) Ctrl+backspace  מאפשר לראות מהו התא שעליו עומדים בפועל. אקסל למתחילים אקסל רמת…

קיצור מקלדת למעבר בין טווחים

קיצור מקלדת למעבר בין טווחים כדי לזהות היכן נמצא הנתון הראשון או האחרון בטווח מסוים, ניתן לעבור לתא האחרון או הראשון בעמודה בטווח הנוכחי בעזרת מקש CTRL + אחד החיצים (למטה, למעלה, שמאלה, ימינה) אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

קיצורי מקלדת לניווט בין טווחים

קיצורי מקלדת לניווט בין טווחים רשימת קיצורים: Ctrl + Home מחזיר לתא 1A Home מחזיר לתא, באותה שורה, בעמודה A End Ctrl + לוקח לתא האחרון הכי רחוק שהיו בו נתונים תנועה בגיליון בעזרת החצים במקלדת. קליק ראשי על התא הרצוי בעזרת העכבר. קליק בתיבת השם והקלדת כתובת התא הרצוי. אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל…