סימון של טבלה

סימון של טבלה לבחירת הטבלה יש לעמוד על תא בודד בתוך טווח הטבלה ללחוץ על צירוף המקשים: CTRL+A עומדים על התא הראשון בטווח ויורדים באלכסון עד התא האחרון בצד שמאל לסימון טווח נתונים בטבלה עומדים על התא הראשון בטווח הרצוי – CTRL + SHIFT + חיצים למעלה/למטה/ימינה/שמאלה אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל…

סימון של כל הגיליון

סימון של כל הגיליון אם עומדים על תא בודד בתוך הטבלה לוחצים על צירוף המקשים CTRL+AA אם עומדים מחוץ לטווח הטבלה, צרוף המקשים CTRL+A אפשרות נוספת לסימון כל הגיליון – קליק שמאלי עם העכבר על הפינה הימנית העליונה בין A ל- 1 אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

סימון של שורה

סימון של שורה לסימון שורה שלמה- עומדים על מספר השורה – קליק עם העכבר, כל שורה מסומנת (כולל התא הראשון שנשאר לבן). לסימון מספר שורות ברצף- גרירה של העכבר על מספרי השורות. אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

סימון של עמודה

סימון של עמודה סימון תא בודד- עומדים עליו – מתקבלת מסגרת שחורה סימון עמודה שלמה – עומדים על אות הכותרת – קליק עם העכבר, כל העמודה מסומנת (כולל התא הראשון שנשאר לבן). סימון מספר עמודות ברצף – גרירה של העכבר על כותרות העמודות אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו