שינוי רוחב עמודה/שורה

שינוי רוחב עמודה/שורה שינוי רוחב עמודה/שורה • מקם את סמן העכבר בין כותרות השורות או העמודות , • סמן העכבר יהפוך לחץ דו ראשי. • בצע גרירה הצידה על מנת לשנות את גודל השורה/עמודה.התאמה אוטומטית בעזרת העכבר • מקם את סמן העכבר בין כותרות השורות או העמודות • כשמופיע החץ הדו- ראשי , • קליק…

הוספה ומחיקה של עמודות

הוספה ומחיקה של עמודות להוספה – סימון עמודה, קליק ימני, בחירה מהתפריט – ‘הוסף’ למחיקה – סימון עמודה, קליק ימני, בחירה מהתפריט – ‘מחק’ אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

הוספה ומחיקה של שורות

הוספה ומחיקה של שורות להוספה – סימון שורה, קליק ימני, בחירה מהתפריט – ‘הוסף’למחיקה – סימון שורה, קליק ימני, בחירה מהתפריט – ‘מחק’ אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו