סינון מתקדם ומחיקת שורות

סינון מתקדם ומחיקת שורות מכינים מעל הטבלה או בגיליון אחר את טבלת הנתונים שרוצים למחוק (יוצרים את הטבלת הקריטריונים, כאשר רוצים לסנן רשימה בעזרת סינון מתקדם צריך שהכותרת של טבלת הקריטריונים תהיה זהה לכותרת בטבלת הנתונים.) עומדים על תא בודד בתוך טבלת הנתונים, מכרטיסיית ‘נתונים’ בקבוצה ‘סינון ומיון’ בוחרים בפקודה ‘מתקדם’ נפתח חלון ‘סינון מתקדם’…

עיצוב מותנה של כל השורה בטבלה

עיצוב מותנה של כל השורה בטבלה כדי לבצע עיצוב מותנה על טבלה דינמית-: שלב 1 – יש לנקות את הצבע וקווי הרשת מהטבלה. עומדים על תא בודד בתוך הטבלה הדינמית, מכרטיסיית ‘עיצוב’ בסרגל הכלים ‘כלי הטבלאות’, בקבוצה ‘סגנונות טבלה’, פותחים את גלריית הסגנונות ובוחרים בפקודה ‘נקה’ שלב 2 – מתמקמים עם העכבר על תא בשורה…

ביטול העתקה של פונקציה בעמודה

ביטול העתקה של פונקציה בעמודה כאשר אנחנו רוצים לבטל את האפשרות של העתקת הנוסחה/פונקציה כלפי מטה בטווח, לאחר שלחצנו על מקש ENTER והפונקציה הועתקה למטה, פותחים את התגית החכמה שהופיע, מתוך הרשימה בוחרים את הפקודה – ‘בטל עמודת מחושבת’ הערה – לאחר שביטלתי את הפעולה של העתקת הנוסחה כלפי מטה, ואני רוצה להוסיף פונקציה אחרת…

פונקציות שכיחות

פונקציות שכיחות כאשר מוסיפים פונקציה כגון SUM,AVERAGE,MIN,MAX,COUNT צריך לסמן את טווח הנתונים, בטבלה דינמית סימון הטווח הוא פשוט – מרחפים עם העכבר על תא בכותרת וסמן העכבר הופך להיות חץ שחור קטן, קליק על החץ מסמן את כל טווח העמודה ללא הכותרת. אם רוצים לסמן את טווח הנתונים בעמודה כולל כותרת לוחצים שוב על החץ…

נוסחה פשוטה

 נוסחה פשוטה נוסחה פשוטה מתחילה בסימן שווה = בטבלה רגילה – כאשר מצביעים על תאים שמשתתפים בנוסחה מקבלים את אות העמודה ומספר השורה – בטבלה דינמית – כאשר מצביעים על תאים שמשתתפים בנוסחה מקבלים את שם העמודה כאשר לוחצים על מקש ENTER בסיום, הנוסחה מעתיקה את עצמה אוטומטית כלפי מטה עד סוף הטבלה.   אם…

הוספת שורת סיכום

הוספת שורת סיכום כדי לסכם עמודות או לסכם לאחר סינון של שורות נפעיל את הפקודה עומדים בתוך הטבלה הדינמית בכרטיסיית ‘עיצוב’ של ‘כלי טבלאות’ בקבוצה ‘אפשרויות סגנון טבלה’ מסמנים את תיבת הסימון ‘שורת סיכום’ התוצאה שנוספה שורה בסוף הטבלה שמאפשרת לבחור פונקציה מתוך רשימה נפתחת (סיכום, ספירה , מינימום, מקסימום, ממוצע) לאחר שראינו את התוצאה…

שינוי שם טבלה

שינוי שם טבלה כאשר יוצרים טבלה דינמית, הטבלה מקבלת שם ברירת המחדל טבלה1 את שם הטבלה רואים כאשר עומדים על תא בתוך הטבלה הדינמית בסרגל ‘כלי טבלאות’ בכרטיסיית ‘עיצוב’ בקבוצת ‘מאפיינים’ אם נרצה לשנות את שם הטבלה לשם עם משמעות: לסמן את השם טבלה1 ולהקליד על האזור המסומן את השם החדש (אסור רווח בין מילים…

סימון טווחים – הוספת שורות ועמודות

סימון טווחים – הוספת שורות ועמודות כדי לסמן טבלה דינמית כולל הכותרת לוחצים על צירוף המקשים Ctrl A A כדי לסמן את הטבלה הדינמית ללא כותרות לוחצים על צירוף המקשים Ctrl A כדי להוסיף עמודה לפני העמודה הראשונה של טבלה דינמית: עומדים על תא בתוך העמודה קליק ימני, ומתוך הרשימה שנפתחה- בוחרים בפקודה – ‘הוסף’…

שינוי והתאמה אישית של סגנון

שינוי והתאמה אישית של סגנון לאחר יצירת טבלה דינמית אפשר תמיד לשנות את סגנון הטבלה- מכרטיסיית ‘עיצוב’ שבסרגל ‘כלי הטבלאות’ פותחים את גלריית הסגנונות ובוחרים סגנון. כדי להגדיר סגנון בהתאמה אישית- פותחים את חלון סגנונות טבלה, בוחרים את הפקודה ‘סגנון טבלה חדש…’ נפתח חלון – סגנון חדש של טבלה נותנים שם לסגנון, בוחרים מה רוצים…

החל ונקה עיצוב

החל ונקה עיצוב בטווח נתונים שיש בהם עיצוב של צבע וגבולות עדיף לא להחיל את הטבלה הדינמית דרך קיצור המקלדת או דרך הוספת טבלה, כי צבעי הטבלה הדינמית יהיו בנוסף לצבעים שכבר קיימים. לכן במקרה שיש צבע וקווי רשת יוצרים טבלה דינמית- עומדים על תא בטווח הנתונים בכרטיסיית ‘בית’ בקבוצה ‘סגנונות’ בוחרים בפקודה ‘עצב כטבלה’…