הדרכות אקסל בזום – אלטשולר

הדרכה אישית לאבישי שיעור ראשון 9 ליולי  2020  יישור קו ב PIVOT , טבלאות דינמיות, התחלת POWER PIVOT כולל קשרי גומלין ויצירת טבלת ציר רב מימדית. שיעור שני 14 ליולי  2020  שיעור שלישי 16 ליולי  2020