טיפ

בדף זה תוכלו לראות מגוון של דרכים בהן תוכלו למצוא את המידע שאתם מחפשים

כלים
שפות
 • עברית
 • אנגלית
קורס

עיצוב מותנה – חלק ג’

 • עיצוב מותנה Conditional Formatting

  כלי העיצוב המותנה מאפשרת להדגיש נתונים מסויימים בעזרת עיצובם בצורה שונה מהאחרים לפי תוכן התא, אם התוכן משתנה, גם העיצוב משתנה בהתאם.

  יש לסמן את הטור הרצוי לעיצוב, לעבור ללשונית בית ומשם לעיצוב מותנהכללי סימון תאים ולהגדיר את התנאי הרצוי ואת העיצוב הרצוי.

  עיצוב מותנה – כללי סימון תאים

  ניתן להגדיר עיצוב של תא בהתבסס על ערכו המספרי, במידה והוא גדול/קטן/שווה לערך אחר,

  או להדגיש ערכים כפולים או ייחודיים. ראה עיצוב מותנה של ערכים כפולים

  לדוגמא, נרצה להדגיש מספרים הגדולים מ 1000

  התוצאה:

  עיצוב מותנה מתבסס על תוכן תא

  יש לסמן את הטור הרצוי לעיצוב, לעבור ללשונית בית ומשם לעיצוב מותנהכללי סימון תאים ולהגדיר את התנאי הרצוי ואת העיצוב הרצוי.

  אם נרצה להדגיש את שם אדם מסויים, נעבור לתפריט בית – עיצוב מותנה – כללי סימון תאיםשווה ל…

  נרשום את השם הרצוי

  לחילופין, אפשר ליצור רשימה נפתחת (ראה אימות נתונים/רשימה נפתחת)

  עם שמות האנשים במקום אחר בגיליון , וכשנבחר את שם האדם הרצוי, ישתנה הצבע שלו בטבלה

  להלן ההסבר:

  ניצור רשימה נפתחת עם שמות האנשים בחברה בתא כלשהו

  תמונה שמכילה צילום מסך תיאור שנוצר ברמת מהימנות גבוהה מאוד

  ונבחר שם מסויים

  ואז נסמן את שמות האנשים בטבלה, ונבחר בית – עיצוב מותנה – כללי סימון תאיםשווה ל…

  ונפנה לרשימה הנפתחת, כמו באיור שלהלן:

  השם שנבחר בכל פעם מהרשימה, יצבע בטבלה

  ניתן אף לצבוע את כל השורה במידה והשם משתנה.

  ראה בהמשך הטקסט: עיצוב מותנה בשילוב פונקציה להדגשת שורה שלמה בתנאי כלשהו.

  לאחר שניצור רשימה נפתחת עם שמות האנשים, נוכל ליצור נוסחה בעיצוב המותנה, כדי לסמן את כל השורה של אותו עובד

  כאן ההפניה היא לתא ובו הרשימה הנפתחת

  עיצוב מותנה – כללי עליונים תחתונים

  ניתן להגדיר קצוות – הערכים הכי גדולים/הכי קטנים

  יש לסמן את הטור הרצוי לעיצוב, לעבור ללשונית בית ומשם לעיצוב מותנה ולבחור להציג את הערך הגבוה ביותר ברשימה או הנמוך ביותר מתוך כללי עליונים/תחתונים

  ניתן לשנות את כמות הערכים שנרצה לראות, יותר או פחות מ 10

  עיצוב מותנה – סרגלי נתונים

  ניתן לצבוע רקע של תא על פי ערכו, ככל שהמספר גדול – כך יהיה יותר צבע

  יש לסמן את הטור הרצוי לעיצוב, לעבור ללשונית בית ומשם לעיצוב מותנה ולבחור סרגלי נתוניםמילוי הדרגתי.

  נרצה להציג הדרגה של צבעים לפי ערכי המספרים.

  התוצאה: עיצוב התאים על פי ערכם המספרי, ככל שהמספר גדול יותר, כך שטח התא מלא בצבע

  כך אפשר לראות מגמות, כמו במקרה זה שבתקופת הקיץ המכירות גבוהות יותר.

  עיצוב מותנה – גווני צבע

  ניתן לצבוע רקע של תא על פי ערכו, כל התנייה של ערך בצבע אחר

  יש לסמן את הטור הרצוי לעיצוב, לעבור ללשונית בית ומשם לעיצוב מותנה ולבחור גווני צבע

  גווני הצבע משתנים על פי ערכם המספרי של התאים,

  ניתן לבחור שככל שהמספר גבוה יותר כך הוא יהיה ירוק יותר וככל שהמספר נמוך יותר הוא יהיה אדום כהה או ההיפך. נבחר: בית – עיצוב מותנה- סרגלי צבעים

  כאן אפשר לראות שהצבע הירוק הוא בעיקר בתקופת הקיץ, בה הסכומים הגבוהים ביותר.

  עיצוב מותנה – ערכות סמלים

  ניתן להגדיר סמלים בתוך התא, כגון רמזורים, סימלי KPI וכד’

  יש לסמן את הטור הרצוי לעיצוב, לעבור ללשונית בית ומשם לעיצוב מותנה ולבחור בערכות סמלים

  ניתן לבחור את הערכה המתאימה ביותר לתצוגת הנתונים

  לדוגמא:

  שינוי הגדרות העיצוב המותנה

  ניתן לשנות את הגדרות העיצוב המותנה דרך ניהול הכללים

  לדוגמא, נרצה לשנות את הגדרות הסמלים בטבלת החודשים, נרצה לראות יותר ירוקים ופחות אדומים

  האקסל מחלק את הנתונים ל 3 סימנים:

  כל מי שגדול מ 67% מהסה”כ הכללי יהיה ירוק

  כל מי שגדול מ 33% מהסה”כ הכללי יקבל צבע צהוב

  וכל מי שקטן מ 33% יהיה אדום

  ניתן לשנות את הערכים

  ע”י כניסה למנהל העיצובים המותנים:

  נעמוד על אחד התאים המעוצבים בעיצוב זה, נעבור לתפריט:

  בית – עיצוב מותנה – ניהול כללים

  ניכנס לעריכת כלל

  בחלון זה ניתן לשנות את האחוזים או המספרים לערכים המתאימים לנו

  בדוגמא זו, נשנה את האחוזים , במקום 67% ל 45%

  כשנחזור לאקסל נראה שהצבעים השתנו ויש יותר ירוקים ופחות אדומים

  עיצוב מותנה עם פונקציות

  כאשר נרצה להכיל 2 תנאים או יותר על תאים מסויימים כדי להדגיש אותם, יש ליצור נוסחה בתוך העיצוב המותנה שתאפשר זאת

  בדוגמא זו נרצה לסמן את כל השורה שבה המוצרים הם מוצר 1 והמכירות שלהם גדולות מ 800

  רק אם שני התנאים מתקיימים, נרצה שהשורה כולה תסומן.

  יש לסמן מראש את כל שורות הטבלה (ללא כותרות)

  לעבור לעיצוב מותנה – כלל חדש – השתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב.

  הנוסחה היא נוסחה לוגית מסוג AND עם שני תנאים

  • הצבענו על התא הראשון של המספרים ויצרנו תנאי אם גדול מ 1000
  • הצבענו על התא השני שרצינו לבדוק אם כתוב שם מוצר 1
  • רק אם שני התנאים מתקיימים, כלומר מוצר 1 שהמכירות שלו גבוהות מ 1000 יצבע בצהוב
  • כמו כן ביטלנו את סמל הקיבוע $ מהשורה, כי רצינו שהנוסחה תעתיק עצמה לכל שורות הטבלה (לא רצינו שהשורה תשאר קבועה) הסבר קיבוע ראה

  זו תוצאת העיצוב המותנה, 3 שורות נצבעו כי הן עונות לתנאים שהגדרנו.

  עיצוב מותנה בשילוב פונקציה להדגשת שורה שלמה בתנאי כלשהו

  כאשר נרצה לסמן שורה שלמה, כאשר תנאי כלשהו מתקיים, יש ליצור עיצוב מותנה עם פונקציה

  יש לסמן מראש את כל שורות הטבלה (ללא כותרות)

  לעבור לעיצוב מותנה – כלל חדש – השתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב

  בדוגמא שלפנינו, נרצה לעצב את כל השורות של הסוכנים שמכרו יותר מ 600 ₪

  יצרנו נוסחה : הצבענו על התא הראשון של המכירות והגדרנו אם גדול מ 600

  יש לשים לב שביטלנו את סמל הקיבוע $ מהשורה, כך שהשורה לא קבועה (הסבר על קיבוע ראה) והנוסחה תשפיע גם על השורות הבאות בטבלה

  A screenshot of a cell phone Description generated with very high confidence

  וזו תהיה התוצאה

  A screenshot of a cell phone Description generated with very high confidence

  דוגמא שניה

  עיצוב תאים המכילים כפילות, כשנרצה לסמן רק את הפעם השניה שבה הטקסט מופיע, רק אם הוא הכפול השני

  כאן נשתמש בנוסחת COUNTIF בתוך העיצוב המותנה, (הסבר על COUNTIF ראה)

  נבחר בית, עיצוב מותנה, כלל חדש, השתמש בנוסחה…

  ובנוסחה נגדיר

  כלומר יצרנו COUNTIF כדי לבדוק כמה פעמים מופיעה המילה בטור B

  ואם המופע שלה גדול מפעם אחת, יש לצבוע אותה

  זו תהיה התוצאה: רק המופע השני של מוצר 1 או מוצר 2 נצבעו

 • עיצוב מותנה של ערכים ייחודיים או כפולים

  בעזרת עיצוב מותנה ניתן להדגיש נתונים בטבלה בהתאם לצורך.

  כך ניתן למשל להדגיש ערכים כפולים:

  1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או בדוח PivotTable
  2. בכרטיסיה בית, בחר עיצוב מותנה.
  3. לאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים
  4. בחר ערכים כפולים

  בחר את הצבע שתרצה שבו יצבעו התאים הכפולים, בדומה לדוגמא הזו

  באם תרצה להדגיש בטבלה ערכים ייחודיים

  בצע את אותה הפעולה

  בית – עיצוב מותנה – כללי סימון תאים – ערכים כפולים,

  אולם פתח את החץ שליד המילה ערכים כפולים ובחר ערכים ייחודיים

  בדומה לדוגמא הזו שבה בחרנו להדגיש את הערכים הייחודיים בלבד

אודות אקסל-פדיה
אקסל-פדיה היא אנציקלופדיה חופשית לאקסל המבוססת על מאות ערכים לנושאים ולכלים המרכזיים של תוכנת האקסל. האנציקלופדיה נבנתה כדי להעניק למשתמשי האקסל בישראל מקור מרכזי ומהימן שבו ניתן למצוא תשובות מקצועיות וברורות לשאלות נפוצות בנושא השימוש באקסל. כל ערך באנציקלופדיה מכיל סרטון שממחיש את השימוש בנושא, טקסט משלים שמפרט בכתב את עקרונות השימוש, תמונות ודוגמאות להמחשה, וקישורים למקורות מידע נוספים. כל הטקסטים והתמונות הם מקוריים ונערכו על ידנו, (אלא אם צויין במפורש אחרת). בנוסף להם וכדי לכסות את מרב הנושאים, מוצגים גם סרטונים של יוצרים נוספים שנבחרו בקפידה מבין המדריכים הטובים והמקצועיים בתחום. סרטונים אלו מוטמעים בהסכמתם של היוצרים ותוך שמירה מלאה על זכויות היוצרים שלהם. אקסל-פדיה היא מיזם של חברת ספקטרא המתמחה בהדרכות אקסל בארגונים, ואנו מחויבים לכך שאקסל-פדיה תשאר פתוחה לשימוש חופשי וחינמי ללא הגבלות וללא פרסומות.