הפונקציה YEARFRAC באקסל

הפונקציה YEARFRAC באקסל, מחשבת את ההפרש בשנים בין תאריך התחלה לתאריך סיום, מתאימה לחישוב ותק, או מספר שנים שעברו בין תאריכים

הפונקציה TYPE באקסל

הפונקציה TYPE באקסל, מחזירה מספר שלם המציין את סוג הנתונים של ערך, בודקת האם טקסט, או מספר, או פונקציה לוגית, או שגיאה

הפונקציה RAND באקסל

הפונקציה RAND באקסל, המחזירה מספר אקראי בין 0 ל- 1, יוצרת מספרים רנדומליים בין 0 ל 1, אין צורך בארגומנטים בפונקציה

הפונקציה POWER באקסל

הפונקציה POWER באקסל, מחזירה את התוצאה של מספר המועלה בחזקה, פונקציית העלאה בחזקה

הפונקציה LARGE באקסל

הפונקציה LARGE באקסל, מחזירה את הערך הגבוה בטווח תאים לפי הדירוג הרצוי, מיקום ראשון או שני וכד', החזרת ערך ה- k הגדול ביותר בסדרת נתונים

הפונקציה ISLOGICAL באקסל

הפונקציה ISLOGICAL באקסל, הנה פונקציית בדיקה, הפונקציה בודקת אם הערך בתא הוא לוגי, ומחזירה TRUE התנאי מתקיים

הפונקציה ISODD באקסל

הפונקציה ISODD באקסל, הנה פונקציית בדיקה, הפונקציה בודקת אם המספר הוא אי זוגי, ומחזירה TRUE אם התנאי מתקיים

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844