הפונקציה STDEVPA באקסל

הפונקציה STDEVPA באקסל, מחשבת את סטיית התקן בהתבסס על אוכלוסיה שלמה, כולל טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה SMALL באקסל

הפונקציה SMALL באקסל, המחזירה את הערך הנמוך באקסל, לפי הדירוג הרצוי (K) החזרת ערך ה- k הקטן ביותר בסדרת נתונים

הפונקציה ROUNDDOWN באקסל

הפונקציה ROUNDDOWN באקסל, מעגלת מספרים עשרוניים כלפי מטה, לכיוון אפס, הפונקציה מאפשרת לקבוע כמה מקומות עשרוניים נציג

הפונקציה ROUNDUP באקסל

הפונקציה ROUNDUP באקסל, מעגלת מספרים עשרוניים כלפי מעלה, לכיוון המספר השלם, הפונקציה מאפשרת לקבוע כמה מקומות עשרוניים נציג

הפונקציה MINA באקסל

הפונקציה MINA באקסל, מחזירה את הערך הנמוך ביותר, המינימלי, ברשימת נתונים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה MAXA באקסל

הפונקציה MAXA באקסל, מחזירה את הערך המרבי, המקסימלי, ברשימת נתונים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה AVERAGEIFS באקסל

הפונקציה AVERAGEIFS באקסל, מחזירה את הממוצע (ממוצע חשבוני) של התאים העונים על קריטריונים/תנאים מרובים

הפונקציה DAYS באקסל

הפונקציה DAYS באקסל, פונקציית תאריך המחזירה את מספר הימים בין שני תאריכים,

הפונקציה MONTH באקסל

הפונקציה MONTH באקסל, פונקציית תאריך המחלצת מתאריך מספר בין 1 ל 12 שמציין את מספר החודש

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844