FIXED

 • הפונקציה FIXED

  הסבר

  פונקציית FIXED מחזירה מספר עם מספר המקומות עשרוניים כפי שהגדרנו. נוכל להגדיר בפונקציה להחזיר יותר מ 2 מקומות עשרונים או לא להחזיר בכלל.   כמו כן ניתן להחזיר מספר המעוצב עם מפריד אלפים (פסיק). אם הנוסחה משמיטה מקומות עשרוניים, היא מעגלת את המספר לשלם הקרוב ביותר.

  תחביר

  FIXED(number, [decimals], [no_commas])‎

  ארגומנטים נדרשים

  Number המספר שברצונך לעגל ולהמיר לטקסט.

  ארגומנטים אופציונליים

  • Decimals מספר הספרות שמימין לנקודה העשרונית.
  • No_commas  ערך לוגי אשר, בהיותו TRUE, מונע מהפונקציה FIXED לכלול פסיקים בטקסט המוחזר.

  דוגמה

  הערות*

  • מספרים ב- Microsoft Excel לא יכולים להכיל יותר מ- 15 ספרות מובהקות, אך ספרות עשרוניות יכולות להכיל עד 127 ספרות.
  • אם הערך ב- decimals שלילי, הפונקציה תעגל את number משמאל לנקודה העשרונית.
  • כאשר הארגומנט decimals מושמט, ההנחה היא כי הוא 2.
  • אם הערך של no_commas הוא FALSE או הושמט, הטקסט המוחזר מכיל פסיקים כרגיל.
  • ההבדל המרכזי בין עיצוב תא המכיל מספר באמצעות פקודה (בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר, לחץ על החץ ליד מספר ולאחר מכן לחץ על מספר) לעיצוב מספר באופן ישיר בעזרת הפונקציה FIXED הוא שהפונקציה FIXED ממירה את התוצאה לטקסט. מספר שעוצב באמצעות הפקודה תאים נשאר עדיין מספר.

      *כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט 

ערכים קשורים

מהי אקסל-פדיה
אקסל-פדיה היא אנציקלופדיה לאקסל הפתוחה לשימוש חופשי ומבוססת על מאות ערכים לנושאים ולכלים המרכזיים של תוכנת האקסל. האנציקלופדיה נבנתה כדי להעניק למשתמשי האקסל בישראל מקור מידע מרכזי ומהימן שבו ניתן למצוא תשובות מקצועיות וברורות לשאלות נפוצות בנושא השימוש באקסל. האנציקלופדיה בנויה כאוסף של ערכים שכל אחד מהם מיצג נושא באקסל. כל ערך כולל: א. סרטון שממחיש את השימוש בנושא, ב. טקסט משלים שמפרט בכתב את עקרונות השימוש, ג. תמונות ודוגמאות להמחשה, ד. קישורים לערכים משלימים  וה. קישורים למקורות מידע נוספים. כל הטקסטים והתמונות הם מקוריים ונוצרו ע"י מפעילי האתר, (אלא אם צויין במפורש אחרת). בנוסף להם וכדי לכסות את מרב הנושאים, מוצגים גם סרטונים של יוצרים נוספים שנבחרו בקפידה מבין המדריכים הטובים והמקצועיים בתחום. סרטונים אלו מוטמעים באתר בהסכמתם של היוצרים ותוך שמירה מלאה על זכויות היוצרים שלהם. אקסל-פדיה היא מיזם של חברת ספקטרא המתמחה בהדרכות אקסל בארגונים.