הפונקציה AREAS

הסבר

פונקציה זו מחזירה את מספר האזורים בהפניה. אזור הוא טווח של תאים רציפים, או תא בודד.

תחביר

AREAS(reference)‎

ארגומנטים נדרשים

Reference הפניה לתא או לטווח של תאים, היכולה להפנות לאזורים מרובים. אם ברצונך לציין מספר הפניות כארגומנט יחיד, עליך לכלול זוגות סוגריים נוספים כדי ש- Microsoft Excel לא יפרש את הפסיק כמפריד שדות.

 דוגמה