הפונקציה CEILING

הסבר

פונקציית CEILING הנה פונקציה מתמטית, המעגלת מספרים כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר שמאפשר חלוקה במספר אחר (הארגומנט Significance).

לדוגמא: נרצה שהמספר 40.2 יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר מלמעלה שיכול להתחלק ב 5 התוצאה תהיה 45.

דוגמה נוספת: אם נרצה להימנע משימוש באגורות בודדות במחיר, ומחיר המוצר הוא 4.42 ש”ח, נשתמש במשוואה ‎=CEILING(4.42,0.05)‎ כדי לעגל את המחיר כלפי מעלה לחמש האגורות הקרובות.

תחביר

CEILING(number, significance)‎

ארגומנטים נדרשים

  • Number  הערך שברצונך לעגל.
  • Significance הכפולה שאליה ברצונך לעגל.

דוגמה

הערות

  • אם אחד הארגומנטים אינו מספרי, הפונקציה CEILING מחזירה את ערך השגיאה‎ ‎#VALUE!‎.
  • ללא קשר לסימן של number, הערך שהוא מכיל יעוגל כלפי מעלה כשהוא יתרחק מאפס. אם הארגומנט number מכיל כפולה מובהקת מדויקת, הפונקציה לא תעגל את המספר.
  • אם number שלילי ו- significance שלילי, הערך מעוגל כלפי מטה ומורחק מאפס.
  • אם number שלילי ו- significance חיובי, הערך מעוגל כלפי מעלה, לקראת אפס.