הפונקציה DMAX

הסבר

הפונקציה מחזירה את הערך הגבוה ביותר בעמודה, מתוך סדרה של רשומות שמתאימות לקריטריונים – התנאים שצוינו.   
פונקציית DMAX,  מקבלת בארגומנט שלה את מסד הנתונים,  ומחלצת מהעמודה שצוינה את הערך המקסימלי בהתאם לקריטריונים שצויינו.
(יכול להיות יותר מקריטריון אחד.)

תחביר

‎DMAX(database, field, criteria)‎

ארגומנטים נדרשים

  • Database   טווח התאים המרכיב את הרשימה או את מסד הנתונים. מסד נתונים הוא רשימה של נתונים הקשורים זה בזה, שבו שורות של נתונים קשורים הן רשומות והעמודות הן שדות. השורה הראשונה ברשימה מכילה תוויות לכל עמודה.
  • Field מציין את העמודה שבה משתמשת הפונקציה. הזן את תווית העמודה מוקפת במרכאות כפולות, כגון “Age” או “Yield” או כמספר (ללא מרכאות) המייצג את מיקום העמודה ברשימה: 1 לעמודה הראשונה, 2 לעמודה השניה וכן הלאה.
  • Criteria  טווח התאים המכיל את התנאים שציינת. באפשרותך להשתמש בכל טווח עבור הארגומנט criteria, כל עוד הוא כולל תווית עמודה אחת לפחות ותא אחד לפחות מתחת לתווית העמודה שבה תציין תנאי לעמודה.

דוגמה

הערות*

*כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט,